Fami通一周游戏评分观点

/ / 2015-10-25
近来,日媒Fami通发布了新一周的游戏评分,GF的宝可梦系列《宝可梦:剑/盾》天经地义夺得38分高分,高居榜首,而《妖怪手表4++》也以36分的成果荣登白金殿堂.........

近来,日媒Fami通发布了新一周的游戏评分,GF的宝可梦系列《宝可梦:剑/盾》天经地义夺得38分高分,高居榜首,而《妖怪手表4++》也以36分的成果荣登白金殿堂,下面便是详细榜单。 宝可梦:剑/盾 渠道:Switch 评分:10/9/10/9 [38/40] 妖怪手表4++ 渠道:PS4/Switch 评分:9/9/9/9 [36/40] 渠道:PS4 评分:9/8/9/8 [34/40] 新樱花大战 渠道:PS4 评分:8/9/8/8 [33/40] 渠道:PS4 评分:7/9/8/8 [32/40] 相关游戏资讯 Atlus《十三机兵防卫圈》获Fami通38分高评荣登白金

1
联系我们